tutte dil na jurde ..

Chaldi hawa na ruke ..
Lakh rok k dekhi ..
Samundar kade na dhube ..
Lakh dob k dekhi ...
Jahano gai na mude ..
Lakh mord k dekhi ..
Simar tutte dil na jurde ..
Lakh jord k dekhi ..
Simar sandhila —:fkiss
 
Top