Truth never be hide…

Tere bandaon pe ghaflat hai chhaayee
Har taraf badh rahi hai buraayee
Aisa Badla hai zaalim zaamana
Khoon pita hai bhai ka bhai

Apni rahmat ka karde ujaala
Muh buraayee ka ho jaaye kaala

Door sab ke iqhtelaafat karde
Pyar sab ke dilaon me bharde
 
Top