Titanic..

ਇਕ ਆਟੋ ਵਿਚ ਬੈਠੇ
ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ KiSs ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈੰਟ
ਹੋ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ "
ਸਾਲਾ ਹੁਣ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ Titanic ਕਿਉਂ
ਡੁੱਬਿਆ..
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Ginny Jokes 7
tomarnidhi Jokes 5
H Jokes 0
Shokeen Mund@ Jokes 4
Top