Time 4 collection ( chah da langar...

Jaswinder Singh Baidwan

Akhran da mureed
Staff member
ਯਾਰ ਅੱਜ 16 ਹੋਗੀ ...ਤੁਸੀਂ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸਦੇ ਸੀ ... ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂ ਵੀ ਦਸੋ ... ਮੈਂ ਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋ ਤਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ... !!

ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਰਿਕ ਨਵੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖ ਲਵੋ :yahoo

bai g taareek tan rakh lawange,, maaya tan kathi howe ..
 
Top