ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ Te

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ Te ਲਿਖਾਰੀ, Sab Di ਆਸ਼ਕੀ Ne ਮੱਤ ਮਾਰੀ__

Sugar, ਗਠੀਏ ਤੇ Love You ਦੀ ਜਣੇ ਖਣੇ Nu ਬਮਾਰੀ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J 2 Liners 0
Top