ਬੋਲ Tainu ਦਿਵਾਲੀ Te ਕੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੋਲ Tainu ਦਿਵਾਲੀ Te ਕੀ Uphaar ਦਿਆਂ, Dosti ਚਾਹੀਦੀ Ya ਜਾਨ Vaar ਦਿਆਂ__

Scooter ਜਾਂ Ferrari ਕਾਰ Deya, ਬਸ Inne ਨਾਲ Hi ਸਰ Jaau ਯਾ 2-3 ਗੱਪਾਂ Hor ਮਾਰ Deya__:D
 
Top