ਸਵੇਰੇ Svere ਚਾਹ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਵੇਰੇ Svere ਚਾਹ Naal ਬਿਸਕੁਟ Khvaaya ਕਰੂਗੀ__

Koi ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ Good Morning Jaanu ਕਹਿ K ਉਠਾਇਆ Krrugi__♥
 
Top