ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ Status

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ Status ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ__

ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ Celebrate Safe Diwali..
 
Top