Slogans direct 4m India Gate ...........

Some of the catchy slogans direct from India Gate ...............


Hoo haa hoo haa, Kapil Sibbal Chuhaa!
Manmohan Singh ek kaam karo, chudi pehen k dance karo!
Sonia jiski mummy hai, wo sarkar nikammi hai
Gali ka kutta kaisa ho, kapil sibbaljaisa ho!
Manmohan jiska tau hai, wo sarkar bikau hai
Corruption ka Virus, AnnaJi hai Anitvirus!
And the best one ......... Ye ander ki baat hai, police hamare saath hai!!:bak
 
Recently i got a chance to participate in March towards Ramlila maidan ... famous slogan was "Kapil sibbl kaisa hai ..... Bina poonch ka bhainsa hai ".... (Hope kapil is not reading this ) Jai hind :)
 
Top