Sikhde-Sikhde........

tsukhu

Princess Kidan
ਰਿਸ਼ਤੇਆਂ ਦੀਆ ਡੌਰਾਂ ਤਾ ਅਜ ਕਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ,.,.
ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆ ਯਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ,.,.
ਪਰ ਧੌਖਾ ਦੇ ਜਾਣ ਯਾਰ ਤਾਂ ਚੌਟ ਕਰਾਰੀ ਲਗਦੀ ਏ,.,.
ਕੁਝ ਸਿਖਦੇ ਸਿਖਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਏramC
 
Top