sikh....

" ਨਾਂ ਦੌਲਤ ਤੇ
ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਨਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ....................
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ "
 
Top