Sara jag janda ha.......

Asi jitha dara laiya,taak apni jmaya,roti tor nal khaya,
sara jag janda,
Asi jitha laiya yari,yari jaan to pyare,kada karya na gadari,
sara jag janda,
Asi banda ha nvabi,jiva full koi gulabi,o sanu kanda na punjabi,
sara jag janda ha............
 
Top