sanu kise ni ki kehna,,,,

babbi_banger

ਇਕੋ ਅਪਣਾ
beadba to adab ni hunda choli par samjaiye,,,
urde panshi tikk na bende boriyaa bajra paiye,,
gai jawani hath ni aundi lakhh khuraka khaiye,,
sanu kise ne ki kehna pave khure ch nageya naiye,,,,,,:bhajo
 
Top