santa

grewalboy86

Member


SANTA apne marriage certificate ko ek hour se dekh raha tha.


WIFE- Tum itni der se kya dekh rahe ho.?


SANTA- Expiry Date..!
:)


 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
[RoHiT] Jokes 0
[RoHiT] Jokes 0
[RoHiT] Jokes 0
[RoHiT] Jokes 0
Top