ਨਾ Rukh ਤੇ Na ਬੁੱਕ Te,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਾ Rukh ਤੇ Na ਬੁੱਕ Te, Na ਹੀ Kise ਸਲੇਟ Te__

Ne ਅਸੀਂ Tera ਨਾਮ Likhva ਦਿੱਤਾ

ਸਰੀਆਮ ਬੁੱਲਟ Di ਨੰਬਰ Plate ਤੇ...!!!
 
Top