Pyaar.....kade na karo....

ਤਵੀ ਤੱਤੀ, ਰੇਤ ਤੱਤੀ, 'ਤੇ ਤੱਤਾ ਦਿਨ ਹਾੜ ਦਾ
Share
Today at 11:37pm
GURDUWARA DERA SAHIB PAKISTAN
ਤਵੀ ਤੱਤੀ, ਰੇਤ ਤੱਤੀ, 'ਤੇ ਤੱਤਾ ਦਿਨ ਹਾੜ ਦਾ

ਚੰਦੂ ਤੱਤਾ, ਈਰਖਾ ਤੱਤੀ, ਦਿਲ ਪਿਆ ਸਾੜ ਦਾ

ਜਾਲਿਮ ਤੱਤਾ, ਹਾਕਮ ਤੱਤਾ ਹੁਕਮ ਤੱਤਾ ਚਾੜ ਦਾ

ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਤੱਤਾ, ਬਸ ਠੰਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪੰਜਵੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਓ ਨਾ ਮੰਨਾ "ਇੰਦਰ"

ਜੇਹੜਾ ਤਪਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਏਨੀਆ ਤੱਪਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਠਾਰ ਦਾ..........

...ਇੰਦਰ....
 
Top