ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ purpose ਕਰਦੀ

nifft

Member
ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ purpose ਕਰਦੀ
ਯਾਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ
ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸੈਟਿਗ ਲਈ,
ਯਾਰੋ ਪਰ ਬੇਜਤੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ
 
Top