Poetry - Debi Makhsoospuri

Jaswinder Singh Baidwan

Akhran da mureed
Staff member
ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਗਿਣਾਉਂਦੇ,
ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਦੀ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ,
ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤਾਈ ਛੱਟਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਬੂਥੇ ਵੱਟਦੇ,
ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਣ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੋਲਣ,
ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅੱਕ ਦੇ ਮੁੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਜ਼ਹਿਰੀ,
ਉੱਡਣੇ ਫਨੀਅਰ ਮੁੱਡ ਤੋਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ,
ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ,

ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ,
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੌਟੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੱਰਕੀ ਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਭੜਕੀ,
ਵੇਖੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਲੜਕੀ, ਨੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਫੜਕੀ,
ਵੇਖ ਲਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਮਾਰਨ ਅੱਖਾਂ,
ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲੇ,
ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ,


ਬੀਵੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਕੋਵਣ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਨੁਖਾਹ ਲਕਾਉਂਦੇ,
ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲੁਟਾਉਂਦੇ,
ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬਾਹਰ ਸਹੇਲੀ ਰੱਖਦੇ,
ਫੜੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਡਰਦੇ ਬਹਿਸ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਗੂੰ ਕਰਦੇ,
ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਰਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਸੌ ਤੇਰੀ ਬਸ ਲਚ ਖਵਾਇਆ,
ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਕੁੱਝ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂਈਉਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹਾਂ ਆਇਆ,
ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਸੱਚ ਮਨ ਜਾਂਦੀ ਬੀਵੀ ਭੋਲੀ,
ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਾਹਲੇ,
ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ,


ਜਿਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬਗੀਚੀ **ਦੇਬੀ** ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਿੜ ਨ੍ਹੀਂ ਸਕਦੀ,
ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
ਅਡਰਸਟੈਂਡਿਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ,
ਬੀਵੀ ਹੱਥ ਤਨੁਖਾਹ ਫੜਾਵੇ ਆਪੇ ਅਗਲੀ ਘਰ ਚਲਾਵੇ,
ਨਾ ਨੀਵੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੇ,
ਬੀਵੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ,
ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂਹੀ ਸੋਣੇ ਜੰਮਣ ਨਿਆਣੇ,
ਹਿਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੰਗਦੀ ਔਰਤ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੰਗਦੀ,
ਖੋਟੇ ਮਚਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਲੇ,
ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ,
 

Jaswinder Singh Baidwan

Akhran da mureed
Staff member
ਪੈਰੀ ਪਈਆਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ,
ਇਹ ਨਗਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ,

ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਫਿਤਰਤ ਏ,
ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਏ,
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਤੇ ਨੇ,
ਕੰਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਟੇ ਨੇ,
ਚੋਖ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨੰਗ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ,
ਇਹ ਨਗਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ,

ਸਾਂਝਾ ਤਿੜਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾਂ ਔਖਾ ਏ,
ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਤੱਕਣਾ ਔਖਾ ਏ,
ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ,
ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ,
ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ,
ਇਹ ਨਗਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ,


ਬਣਿਆ ਏ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੁ,
ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੁ,
ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਸ਼ਬੋਂ ਨਾ ਪੈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ,
ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨਾ ਪਏ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ,
ਖਬਰੇ ਇਹ ਸਰਾਪੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ,
ਇਹ ਨਗਰੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ,


ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੱਸਦੇ ਨੇ,
ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਤੇ **ਮਖ਼ਸੂਸਪੁਰੀ** ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ,
ਇਥੇ ਮਰਦਾ ਓਹੀਉ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੇ,
ਯਾਰੀ ਬਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ,
ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੱਸਦੇ ਨੇ,
 

Jaswinder Singh Baidwan

Akhran da mureed
Staff member
ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਝਨਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ,
ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ,
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ,
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ,
ਬੱਲੇ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ,


ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਲਿਆ,
ਬਾਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ,
ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਉਮਰਾਂ ਲਬੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ,
ਮੀਂਹ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪੌਡਾਂ ਦਾ ਵਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ,
ਬੱਲੇ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ,

ਜਿਥੇ ਗਏ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਰੀਤ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ,
ਖਾਣਾ, ਦਾਣਾ, ਬਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ,
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੁੰ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ,
ਮੇਮਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ,
ਬੱਲੇ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ,

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਓ,
ਸ਼ੌਕ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਓ,
ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੱਡ ਰੱਗੜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ,
ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ,
ਬੱਲੇ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ,

ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ,
ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ,
ਮੇਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀ,
ਜਾਨੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲ **ਦੇਬੀ** ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ,
ਬੱਲੇ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਵਲੈਤੀਓ,
 
Jinha da geet bana nahi sakeya,
jinha da dard ghata nahi sakeya,
main kam jinha de aa nahi sakeya
unna to maafi chauna
dukh jina de gin nahi sakeya
zakhm jinha de min nahi sakeya
man da kuda unch na sakeya
kisi de athru punch na sakeya
saamne disdi pid jinha di,
kalam te uthe chada nahi sakeya,
unna to maafi chauna
saari umar mushakat karde
bukh vich jinde,
bukh vich marde,
dusreya layi mehal banaunde
aap taareya chau sonde,
jinha di kisi khabar leyi naa
jinha de main vi jaa nahi sakeya
unna to maafi chauna
kinne baare umar de gaale,
main kinne bhar ke kite kaale,
geet di ganga taaran joge,
kise da ki savaaran joge,
zabar zulm naal lad nahi sakde,
mazluma naal khad nahi sakde,
bana socheya jina de varga,
par laage vi ja nahi sakeya,
unna to maafi chauna
gal kuch siyasat hath chad gaye
kise janoon de hadh vich had gaye
daadeya dharm staan giraye,
jivan joge maar mukaaye
jo anyaaye maute maare,
meri rooh vich vilkan saare,
main bujhdil jina apneya layi
haan da laara laa nahi sakeya
unna to maafi chauna
mere siir upkaar jina de,
karze beshumaar jinha de,
jinha likhna gauna sikhaya
main unha di vi ki mool paya
maa peu da vi karzdaar main
behan bhai da vi dendaar main
kade jinha nu waqt nahi denda
biwi bacheya to sharminda
man da mela mujrim "debi"
jinha naal nazar mila nahi sakeya
unna to maafi chauna
jinha da geet bana nahi sakeya
 
Jinha da geet bana nahi sakeya,
jinha da dard ghata nahi sakeya,
main kam jinha de aa nahi sakeya
unna to maafi chauna
dukh jina de gin nahi sakeya
zakhm jinha de min nahi sakeya
man da kuda unch na sakeya
kisi de athru punch na sakeya
saamne disdi pid jinha di,
kalam te uthe chada nahi sakeya,
unna to maafi chauna
saari umar mushakat karde
bukh vich jinde,
bukh vich marde,
dusreya layi mehal banaunde
aap taareya chau sonde,
jinha di kisi khabar leyi naa
jinha de main vi jaa nahi sakeya
unna to maafi chauna
kinne baare umar de gaale,
main kinne bhar ke kite kaale,
geet di ganga taaran joge,
kise da ki savaaran joge,
zabar zulm naal lad nahi sakde,
mazluma naal khad nahi sakde,
bana socheya jina de varga,
par laage vi ja nahi sakeya,
unna to maafi chauna
gal kuch siyasat hath chad gaye
kise janoon de hadh vich had gaye
daadeya dharm staan giraye,
jivan joge maar mukaaye
jo anyaaye maute maare,
meri rooh vich vilkan saare,
main bujhdil jina apneya layi
haan da laara laa nahi sakeya
unna to maafi chauna
mere siir upkaar jina de,
karze beshumaar jinha de,
jinha likhna gauna sikhaya
main unha di vi ki mool paya
maa peu da vi karzdaar main
behan bhai da vi dendaar main
kade jinha nu waqt nahi denda
biwi bacheya to sharminda
man da mela mujrim "debi"
jinha naal nazar mila nahi sakeya
unna to maafi chauna
jinha da geet bana nahi sakeya
 
Bekadran te beimana de supne vich auna nahi puggda
izzat de vatte maapeyan di saanu ishq kamauna nahi pugggda
ummaran de rone palle paindiya khuvaariya
naa beeba saanu nahion puggdiyaan yaarian
dil lai k loki kar jaan beimaaniya
saambhi jaavo fer challe mundiya nishaaniyaan
chichiyaan te ungaliyaan kari jaavo bhaariya
naa beeba saanu nahion puggdiya yaarian
mardan da ki ae jani khani utte marrde
laare launde kite te viah kite karde
ron jogiyaan hi reh jaandiya vechaariyaan
naa beeba saanu nahion puggdiya yaarian
tu hai sujaah ditta tera dhanvaad veh
saada haale mood nahi k hoyiye barbaad veh
sukke kakkhan thalle kaahnu deyiye angyaariya
naa beeba saanu nahion puggdiya yaarian
kurh hove sajjan te haasa bane jagg da
bind vich daag makhsoospuri laggda
vaang chitti chaadar de hundiya kuvaariyaan
naa beeba saanu nahion puggdiya yaarian
naa beeba saanu nahion puggdiya yaarian
 

Tejjot

Elite
ਨਚਾਇਆ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਨੇ....
ਘੁਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਪਤਲੇ ਜੇ ਲੱਕ ਨੇ...
ਅੱਖ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮਾਰੇਂ..ਨਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਂ...
ਤੇਰਾ "Debi" ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ...
ਗੋਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਹੋਕੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ..
Bai ji es song da name dsyo
 

Tejjot

Elite
ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ
ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ,ਰਹਿ ਹੱਸਦੀ,ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ,ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਨੂੰ,ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ,ਦੁਨੀਆ,ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ,ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਤੇ,ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ,ਮਾਰਿਆ ਕੁਆਰੀ ਅੱਖ,ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ,ਜਾ ਬੇਕਦਰਾ,ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਚੋਰ,ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ,ਜੱਗ ਤੇ ਹਾਰਾਂ,ਊਧਮ ਸਿੰਘ,ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ,ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਵਾਲ,ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ,ਕੁੜੀ ਨੱਚਣ ਨੂੰ,ਥਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ,ਜਦੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ,ਇਸ਼ਕ ਮੁਕਦਮੇ,ਇੱਕ ਕੁੜੀ,ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ,ਨੈਣ ਕੁਆਰੇ,ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ
 
Last edited:
Top