☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬ Nanaksar Kaleran, Jagraon

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

29 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORA BHETIYO WADBHAGI MAHNE BHAYA PARGASA !! KOE NA PAHUCHAN HARA DOOJA APNE SAHIB KA BHARWASA !! ANG 609

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

30 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

2 December, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

05 December, 2012,NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO. SORATH M_5 !! ABINASI JIYAN KO DATA SIMRAT SAB MAL KHOI !! GUN NIDHAN BHAGTAN KO BARTAN BIRLA PAAVE KOI !! ANG 617

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

11 December, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORE KIRPA DHAARI !! PRABH POORI LOCH HAMARI !! KAR ISHNAN GREH AYE !! ANAND MANGAL SUKH PAYE!! ANG 621


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

18 Devember,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

19 December, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORE KIRPA DHAARI !! PRABH POORI LOCH HAMARI !! KAR ISHNAN GREH AYE !! ANAND MANGAL SUKH PAYE!! ANG 621

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

20 December, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

23 December, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORE KIRPA DHAARI !! PRABH POORI LOCH HAMARI !! KAR ISHNAN GREH AYE !! ANAND MANGAL SUKH PAYE!! ANG 621


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

26 January,2013 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

09 February,2013 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

10 FEBRUARY,2013 NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO AJJ DA MUKHWAAK SORATH M_5 G_2 !! MAAT GARABH MEH AAPAN SIMRAN DE TEH TUM RAAKHAN HAARE !! PAAWAK SAGAR ATAAH LEHAR MEH TARO TAARAN HAARE !! ANG 613

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬


15 FEBRUARY, 2013 , NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK. SORATH M_5 !! PRABH KI SARAN SAGAL BHAE LAATHE DUKH BINSE SUKH PAYA !! DAYAL HOA PARBRAM SUAMI POORA SATGURU DHIYAIYA !! ANG 615 —

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

18 February,2013 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625
 
Top