☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬ Nanaksar Kaleran, Jagraon

  • Thread starter JJ
  • Start date
  • Replies 120
  • Views 100K

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

5 November, 2012,NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO. SORATH M_5 !! ABINASI JIYAN KO DATA SIMRAT SABH MAL KHOI !! GUN NIDHAN BHAGTAN KO BARTAN BIRLA PAAVE KOI !! ANG 617

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

6 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

7 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK. SORATH M_5 !! PRABH KI SARAN SAGAL BHAE LAATHE DUKH BINSE SUKH PAYA !! DAYAL HOA PARBRAM SUAMI POORA SATGURU DHIYAIYA !! ANG 615

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

09 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO AJJ DA MUKHWAAK SORATH M_5 G_2 !! MAAT GARABH MEH AAPAN SIMRAN DE TEH TUM RAAKHAN HAARE !! PAAWAK SAGAR ATAAH LEHAR MEH TARO TAARAN HAARE !! ANG 613

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

10 November, 2012,NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO. SORATH M_5 !! ABINASI JIYAN KO DATA SIMRAT SAB MAL KHOI !! GUN NIDHAN BHAGTAN KO BARTAN BIRLA PAAVE KOI !! ANG 617

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

11 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

12 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

15 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

16 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO AJJ DA MUKHWAAK SORATH M_5 G_2 !! MAAT GARABH MEH AAPAN SIMRAN DE TEH TUM RAAKHAN HAARE !! PAAWAK SAGAR ATAAH LEHAR MEH TARO TAARAN HAARE !! ANG 613

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

17 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORA BHETIYO WADBHAGI MAHNE BHAYA PARGASA !! KOE NA PAHUCHAN HARA DOOJA APNE SAHIB KA BHARWASA !! ANG 609


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

19 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK.... S_M_5 G_3 DUPDE IK_ONKAR S_P!! RAMDAS SAROWAR NAATE!! SAB UTRE PAAP KAMATE!! NIRMAL HOYE KAR ISHNANA !! GUR POORE KEENE DANA !! ANG 625

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

20 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO AJJ DA MUKHWAAK SORATH M_5 G_2 !! MAAT GARABH MEH AAPAN SIMRAN DE TEH TUM RAAKHAN HAARE !! PAAWAK SAGAR ATAAH LEHAR MEH TARO TAARAN HAARE !! ANG 613


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

21 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! GUR POORE KIRPA DHAARI !! PRABH POORI LOCH HAMARI !! KAR ISHNAN GREH AYE !! ANAND MANGAL SUKH PAYE!! ANG 621

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

22 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK. SORATH M_5 !! PRABH KI SARAN SAGAL BHAE LAATHE DUKH BINSE SUKH PAYA !! DAYAL HOA PARBRAM SUAMI POORA SATGURU DHIYAIYA !! ANG 615

 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

23 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN JAGRAON AJJ DA MUKHVAAK. SORATH M_5 !! PRABH KI SARAN SAGAL BHAE LAATHE DUKH BINSE SUKH PAYA !! DAYAL HOA PARBRAM SUAMI POORA SATGURU DHIYAIYA !! ANG 615


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

24November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

26 November, 2012 , NANAKSAR KALERAN TO AJJ DA HUKAMNAMA SORATH M_5 !! HAMRI GANAT NA GANIYA KAAI APNA BIRAD PACHAAN !! HAATH DEH RAAKHEY KAR APNE SADA SADA RANG MAAN !! ANG 619


 

JJ

Prime VIP
Re: ☬Nanaksar Bhagti Da Ghar☬

27 November,2012 NANAKSAR KALERAN JAGRAON TO AJJ DA MUKHWAAK SORATH M_5 G_2 !! MAAT GARABH MEH AAPAN SIMRAN DE TEH TUM RAAKHAN HAARE !! PAAWAK SAGAR ATAAH LEHAR MEH TARO TAARAN HAARE !! ANG 613

 
Top