ਉਹ Nafrtan ਕਰਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹ Nafrtan ਕਰਦੀ Thakk ਗਈ, Main Halle ਵੀ Odde ਪਿਆਰ Ch ਹਾਂ__

ਸਬ Kehnde ਨੇ Hun ਮੁੜਨਾ Nai ਉਸਨੇ, ਪਰ Fer ਵੀ Main ਉਹਦੇ Intezaar ਚ Haan__
 
Top