ਰੋਜ਼ Miss ਕਰਨ ਵਾਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੋਜ਼ Miss ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ Message ਵੀ ਨਾ ਘੱਲਿਆ__

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ Dil ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ Tension ਨਾ ਲੈ ਝੱਲਿਆ__
 
Top