ਕਿੰਨਾ Lucky ਹੋਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੰਨਾ Lucky ਹੋਣਾ ਉਹ Munda__ . ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ GF ਤੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ Jaanu ਤੁਸੀ Phone Cut ਕਰੋ ਮੈਂ Call ਕਰਦੀ ਆ__
 
Top