Loki karde ne shikayat...

~Guri_Gholia~

ਤੂੰ ਟੋਲਣ
veer ji bhut sohna likhiya .... :)
AJAY MAIN HAAN AJNABI AJAY TU V AJNABI ...SHYAD AJNAB TA NI RAHANGE..NAA TU HAI KOI OLIA ..TE NA MAIN HAAN KOI NABI ... 1 UMEED HI KAR SAKDE HAAN KE MEL SAKAGE KADHI
 
Top