ਫੂਕਰੇ Lokaan ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਫੂਕਰੇ Lokaan ਨਾਲ Vaah ਨੀ Paayida__

Piche ਫਿਰਨ Sunakhian ਨਾਰਾ Aapan ਮੂੰਹ Ni ਲਾਈਦਾ__:/


writer : unkown
 
Last edited by a moderator:
Top