ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ Like

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ Like ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਕੜ ਮਾਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ Beparwah ਹੋ ਗਏ
 
Top