ਬਾਪੂ Kolon ਹੌੰਸਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਪੂ Kolon ਹੌੰਸਲਾ Milleya, ਮਾਂ Kolon ਅਣਮੁੱਲਾ Pyaar__

ਮੇਹਰ Poori ਸੱਚੇ Patshah ਦੀ, Mille ਸੋਨੇ Varge ਯਾਰ__:)
 
Top