Koi........

tsukhu

Princess Kidan
DuniYaa di gAl jhOOthI ,
koi kiSe laYee maRda nAi,
jAAn deNn da faiSla baDaa,
sUee cHubbi koi jarDa nAi.....
jiThe sAnu toryAA tu aSSi turr gaYe,
Kar vaFadariyaa V miTTi vIch rull gaye ,
paTTa nAi kivE jiNd saDi kandYaa nAAl kheH gayEE,
daSSi yaarAn kaMMi kitHe sDe viCh reH gayEE


ramc
 
Top