ਮੈਨੂੰ Kehndi ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ Kehndi ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ " allowed " ਨੀ ਕਰਦੇ ,
ਮੈਂ Keha ਨਾ ਮੈਨੂੰ Kehda ,
ਘਰੋਂ " Certificate " ਮਿਲਿਆ !!
 
Top