Lyrics Kamal Khan - Haal Da Marham - Lucky Kabootar

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
Song: Haal Da Marham
Singer: Kamal Khan
Music Director: Santokh Singh
Movie: Lucky Kabootar

***************************************

Mere Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Ve Mere Haal Da Marham Tu
Mere Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Ve Mere Haal Da Marham Tu
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Rom Rom Vich Tu Tu Tu
Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu
Ve Mere Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu Tu
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Rom Rom Vich Tu Tu Tu
Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu
Mere Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu

Mere Haal Da Marham Tu Saayian..

Tu Hai Taana Tu Hai Baana
Sabh Kuch Mera Tu Tu
Sabh Kuch Mera Tu Ain Ve Saayian
Tu Hai Taana Tu Hai Baana
Sabh Kuch Mera Tu Tu
Sabh Kuch Mera Tu Ain Ve Saayian
Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu Tu
Ve Mere Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu Tu
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Rom Rom Vich Tu Tu Tu
Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu
Ve Mere Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu Tu

Kahe Hussain Fakeer Nimaana
Main Nahi Sabh Kuch Tu Tu
Main Nahi Sabh Kuch Tu Ain Ve Saayian
Kahe Hussain Fakeer Nimaana
Main Nahi Sabh Kuch Tu Tu
Main Nahi Sabh Kuch Tu Ain Ve Saayian
Haal Da Marham Tu Sayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu
Ve Mere Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu Tu
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Andar Tu Hai Bahar Tu Hai
Rom Rom Vich Tu Tu Tu
Haal Da Marham Tu Saayian Ve
Mere Haal Da Marham Tu
Ve Mere Haal Da Marham Tu Saayian
Mere Haal Da Marham Tu Tu
 
Top