ਮੈਂ Jatt And Juliet 2 ਅੱਧੀ ਛੱਡ Ke ਆ ਗਿਆ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ Jatt And Juliet 2
ਅੱਧੀ ਛੱਡ Ke ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ BaBBu Maan 22 ਦਾ Nwa ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਾਹਲੀ ਅੱਤ ਤਾਲਾਸ਼ ਲੱਗੀ...
 
Top