ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ Jaan

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ Jaan ਪੈਰ ਧਰੇ, ਰੱਬ ਜੱਨਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਥਾਂ ਕਰਦੇ__

ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ __♥
 
Top