ਤੂੰ Ikk ਵਾਰੀ Nazar

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ Ikk ਵਾਰੀ Nazar ਭਰ Ke ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, Tainu ਤੱਕਦਿਆਂ - ਤੱਕਦਿਆਂ Ho ਜਾਣਾ__

Jo ਸਾਨੂੰ Tere ਨਾਲ Hoyaa ਆ, Oh ਤੈਨੂੰ V ਸਾਡੇ Naal ਹੋ Jaana__
 
Top