Lyrics Ik Onkar Sat Naam

Ik Onkaar Sat Naam Kartaa Purakh Nirbh-A-O Nirvair Akaal Moorat
Ajoonee Saibhn Gur Parsaad Jap Aad Sach Jugaad Sach
Hai Bhee Sach Naanak Hosee Bhee Sach
Sochai Soch Naa Hov-A-Ee Jay Sochee Lakh Vaar
Chupai Chup Naa Hov-A-Ee Jay Laa-I Rahaa Liv Taar
Bhukhi-Aa Bhukh Naa Utree Jay Bannaa Puree-Aa Bhaar
Sehas Si-Aanpaa Lakh Hoh Taa Ik Naa Chalai Naal
Kiv Sachi-Aaraa Ho-Ee-Ai Kiv Koorhai Tutai Paal
Hukam Rajaa-Ee Chalnaa Naanak Likhi-Aa Naal
 
Top