ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ id ਤੇ ਹਾਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ id ਤੇ ਹਾਏ ਨੀ ਬੜੀ ਯੈਂਕੀ ਲੱਗ ਦੀ ਏ__

ਪਰ ਉਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਤੂੰ ਜਮਾ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ__:p
 
Top