ਮੈਂ ਕਿਹਾ i love you

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਕਿਹਾ i love you __

ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ__
 
Top