+++ Gabru put Sardara da kam karda rahe ta changa hai +++

shergillsonline

~~~Shergill Jamsheria~~~
Rab dae kolo darda rahe ta changa hai,
Banda iko dhar da rahe ta changa hai,
Mudhi band rahe ta usdi kimat hai
Izzat uttae parda rahe ta changa hai
Vehla reh kae nashyea vich pae janda,
Gabru put Sardara da kam karda rahe ta changa hai,
kissae nu chattae kar kae ron vich majha bara,
kadae kadae dill parda rahe ta changa hai,
Kisae toh mangna pave yaaro moth brabar hai,
Rab walo he sarda rahe ta changa hai.

 
Top