ਜੇ facebook ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ facebook ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ
.
.
ਤਾਂ
.
.
.
.
.
.
ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਜਾ..facebook ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ
ਗਿਆ ..
 
Top