ਜਦ Facebook ਤੇ Photo

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦ Facebook ਤੇ Photo Dekhda ਤੇਰੀ Hasdi__

Teri ਯਾਦ Di ਸੱਪਣੀ Osey ਵੇਲੇ Mainu ਡਸਦੀ__
 
Top