ਬੀਬਾ Dil ਦੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੀਬਾ Dil ਦੀਆਂ Snaundi ਰਹਿ__

Mittran ਦਾ Dil ਪਰਚਾਉਂਦੀ Reh__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top