ਵੈਲੀਆਂ Di ਸੂਚੀ Vich

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੈਲੀਆਂ Di ਸੂਚੀ Vich ਸਬ Ton ਉੱਤੇ Saada ਨਾਂ Bolle__

ਤੇਰੇ Karke ਵੈਰ Pvaale ਮਰਜਾਣੀਏ Ni ਇਹ Tan ਬੋਲੇ__;)
 
Top