ਵੈਲੀਆਂ Di ਸੂਚੀ Vich

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੈਲੀਆਂ Di ਸੂਚੀ Vich ਸਬ Ton ਉੱਤੇ Saada ਨਾਂ Bolle__

ਤੇਰੇ Karke ਵੈਰ Pvaale ਮਰਜਾਣੀਏ Ni ਇਹ Tan ਬੋਲੇ__;)
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
U 2 Liners 2
wakhri soch 2 Liners 6
userid114437 2 Liners 3
S 2 Liners 2
Top