Old Lyrics Dharti Hai Hamari Jaan Lyrics - Anokha (1975)

♚ ƤムƝƘムĴ ♚

Prime VIP
Staff member
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Tumko logo ne
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Par main kehta hu tumko
Par main kehta hu tumko
Is dharti ka bhagwan
Dharti ka bhagwan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan

Tum duniya ke ho ann data
Ho bharat ke bhagya vidhata
Ho bharat ke bhagya vidhata
Ek hi gaw se to nahi hai
Sare desh se hamara hai nata
Sare desh se hamara hai nata
Tum itni fasal badhao
Aur itna anaj ugao
Bukha koi na soye
Are bukha koi na soye
Apne desh ka insaan desh ka insaan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Par main kehta hu tumko
Par main kehta hu tumko
Is dharti ka bhagwan
Dharti ka bhagwan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan.

Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Tumko logo ne
Tumko logo ne

Ab tak kaha hai kishan
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Par main kehta hu tumko
Par main kehta hu tumko
Is dharti ka bhagwan
Dharti ka bhagwan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan

Jaan laga kar boye dhan
Tum duniya ke ho ann data
Ho bharat ke bhagya vidhata
Ho bharat ke bhagya vidhata
Ek hi gaw se to nahi hai
Sare desh se hamara hai nata

Sare desh se hamara hai nata
Tum itni fasal badhao
Aur itna anaj ugao
Bukha koi na soye
Are bukha koi na soye
Apne desh ka insaan desh ka insaan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Tumko logo ne

Ab tak kaha hai kishan
Tumko logo ne
Ab tak kaha hai kishan
Par main kehta hu tumko
Par main kehta hu tumko
Is dharti ka bhagwan
Dharti ka bhagwan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan
Dharti hai hamari jaan
Jaan laga kar boye dhan.
 
Top