dhana, guri & marjane's portfolio

MaRjAnA

JaTT_On_JaunT
hor kuch nahin tenu bas chitra da khata hain:mean :mean :mean :mean :mean
eh leo J@tti da portfolio:mean :mean :mean :mean :mean
walla nu teel ta la liya kar ,,,puri canadian ban gayi tu ta:mean

 
Top