ਮੇਰਾ Dekh ਕੁੜਤਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰਾ Dekh ਕੁੜਤਾ Pjaama ਦੇਸੀ Desi ਕਹਿੰਦੀ Aa__

Jean'an ਪਾ K ਕੋਈ Forward ਨਹੀਂ Ho ਜਾਂਦਾ Soch ਬਦਲਣੀ Paindi ਆ__
 
Top