ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਣ collage ਨੂੰ ਜਾਵੇ,

ਲਾ ਕੇ ਟੋਹਰ ਸ਼੍ਕੀਨੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਣ collage ਨੂੰ ਜਾਵੇ,,,


ਅੱਗੋ collage ਵੜਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ hiiii ਆਖ ਬੁਲਾਵੇ,,,,


ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਚੋਬਰ ਦਿਲਜਾਨੀ ਦੇ,,,,

ਓ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਏਹ ਲਛਣ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ...:so:so!!!!!!!!!
 
Top