Chalak kutta

preet_singh

a¯n¯i¯m¯a¯l¯_¯l¯o¯v¯e¯r¯
ਬਹੁਤ ਕੈਮ ਏ ਪੜੀਓ ਜਰੂਰ ਜੀ..
.
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਹ ਭੂੱਲ ਗਿਆ
.
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਚੋ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ
ਵੇਖੀਆ ,
.
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ " ਅੱਜ ਤਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਏ ਮੇਰਾ
.
ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ
ਵੇਖੀਆਂ , ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਕ ਤਰਕੀਬ ਆਈ
.
ਉਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ
ਗਿਆ ਤੇ
ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਿਆ " ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਜਾਰਾ ਆ
ਗਿਆ , ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਕੇ
ਕਾਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ
ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ
.
ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸਬ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ , ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਸੋਚੀਆ ਕੀ " ਇਹ
ਮਮੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀ , ਜੇ ਮੈ ਨਾ ਭੱਜੀਆ ਇਥੋ
ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ " ,
.
ਸ਼ੇਰ ਉਥੋ ਭੱਜ ਗਿਆ
.
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖ
ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤਾ ਕੀ " ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਸੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸ਼ੇਗਾ ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ " :x
.
ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀਆ ਸੱਚ ਦਸ਼ੱਣ ਨੂੰ
.
ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਆ ,
.
ਉਧਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਦਸ
ਤੀ ਵੀ " ਕੁਤੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ
ਬੇਵਕੁਫ ਬਨਾਈਆ ਹੈ , "
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਸਾ ਆਈਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ " ਚਲ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਾ ਦਿਨੇ ਆ "
.
.
ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ
ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ " ਆਹ
ਸਾਲ਼ੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ
ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਉਣ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਜਰ ਆਈਆ ਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
"
.
ਸ਼ੇਰ ਦੁਵਾਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ::::lol2
:hahaha
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
U Jokes 7
U Jokes 8
U Jokes 4
aman1987 Jokes 6
Top