Cadbury's chocolate luxury cookiesssss

Some1

Focusing on ________
u knw da ones dat i gt to indiaaaaaa :(( :((

they dnt make them nemore :(( :(( :((


id payyyyy nethiiinggg (<10$:roll :roll ) for themmmm :(( :(( :((


ps: yes my nething ends at 10$ :re :re :re
 

Sonia_Nz

>>>>MaHiYa<<<<
which coookiesss r thesee onesss me teh eat karkeee nai vekhiii :( :(
fooodddd oh vi chocl8 vahlaaaaa :yum :yum marr javaaaa
thoraaa sadii jholli vich vi daaan puunnn karr dohh indiaa vahliyeoooo
 
Top