ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ c

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
ਇੱਕ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਓਟ C .....
ਦੂਜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ Full Support C .....
ਉਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ......
ਜਿਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ.....
ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ......
ਉਹ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਏ......
ਉਹ ਰਾਹ ਬਣ ਯਾਦਗਰ ਗਏ ....
ਜਿਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੰਘੇ c .....
ਚਾਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਬਾਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ....
ਪਰ ਫਿਰ V ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ c ....

By Innocent Grewal
 
Top