ਉਹ ਪੜਨ ਚ c ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜੀ

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
ਪੜਨ ਚ C ਮੈਂ ਨਾਲਾਇਕ ਅੱਤ ਦਾ....
ਉਹ ਪੜਨ ਚ C ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜੀ .....
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ c ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬੜੀ.....
ਤੁਰਦੀ c ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ c ਅੱਗ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ....
ਖੜੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ c 5 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ .....
ਕਿਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਾਡਾ.....
ਪਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਬੜੀ.......


Writer :dk
 
Top