ਯਾਰਾ ਨੇ ਇਕ Bullet ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰਾ ਨੇ ਇਕ Bullet ਤੇ ਗੇਢ਼ੀ ਮਾਰਤੀ, ਤੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਹੀ Miss Call ਮਾਰਤੀ__

Odon ਮੇਰੀ ਘੈਂਟ ਜੇਹੀ Look ਸੀ, ਤੈਨੂ Ki ਪਤਾ ਨੀ Yaar ਤਾ ਪੇਹਲਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਸੀ__
 
Top